DATAFLÖDE – FRÅN PROJEKTRITNING TILL DIGITALT MATERIAL OCH GRÄVSKOPA

Barslund lantmätare använder den senaste tekniken eftersom vi håller oss ajour med den digitala utvecklingen.

På platserna använder vi maskinstyrning i största möjliga utsträckning eftersom den är framtiden och har många fördelar. Våra maskinförare vet hur de ska manövrera maskinerna för att utnyttja dem till fullo och med största möjliga effektivitet. Vi har en egen avancerad maskinpark bestående av mer än 30 anläggningar som använder de nyaste och mest avancerade GPS-maskinstyrningssystemen – för uppdrag med bl.a. väghyvlar samt schakt- och grävmaskiner.

På kontoret är våra ingenjörer, som är specialiserade på 3D-modeller, redo att ge kvalificerad rådgivning om utsättningsuppdrag och data till maskinerna. Rådgivare eller byggherre levererar i många fall ett genomarbetat 3D-projekt som bara behöver anpassas till ett specifikt maskinstyrningssystem. I andra fall uppgraderar ingenjörerna eller lantmätarna projektmaterialet från 2D till 3D.

Själva 3D-modellen möjliggör dessutom en rad analyser, visualiseringar och beräkningar som annars inte skulle vara möjliga. Det utförda arbetet blir helt enkelt lättare att dokumentera och kvalitetssäkra.

– Läs de tekniska specifikationerna för mätutrustning, maskiner/maskinstyrning, instrument och mjukvaruprogram här