DATAFLÖDE – FRÅN PROJEKTRITNING TILL DIGITALT MATERIAL

Vid Barslund håller vi oss uppdaterade med den digitala utvecklingen.

Inom projekt använder vi maskinstyrning i största möjliga grad, då teknologin är framtiden och har många fördelar. Genom användning av maskinstyrning kan arbetet utföras med ännu större precision än tidigare. Våra maskinoperatörer vet hur de ska använda maskinerna mest effektivt och fullt ut. Vi har vår egen avancerade maskinpark, bestående av fler än 30 anläggningar som använder de senaste GPS-maskinstyrnings-systemen – till uppdrag med bl.a. väghyvlar, bulldozers och grävmaskiner.

På kontoret sitter våra ingenjörer som är specialiserade inom 3D-modeller och BIM/VDC, redo med kvalificerad rådgivning till avsättningsuppgifter och data till maskinerna. Rådgivare eller byggherrar levererar i många fall ett genomarbetat 3D-projekt som endast ska anpassas till ett specifikt maskinstyrningssystem. I andra fall uppgraderar ingenjörerna eller lantmätarna projektmaterialet från 2D till 3D.

Själva 3D-modellen öppnar också upp dörren för en rad analyser, visualiseringar och beräkningar som inte var möjliga utan denna. Kort sagt blir det utförda arbetet lättare att dokumentera och kvalitetssäkra.