Hos Barslund tager vi det sociale ansvar seriøst

Som en af Danmarks store arbejdsgivere, føler vi i Barslund en forpligtelse til at være med til at skabe et multikulturelt og veluddannet samfund.

Vi har fokus på at uddanne og forme den næste generation af unge, inden for de faggrupper, vi som entreprenør kan tilbyde. Barslund lægger af samme grund vægt på løbende at ansætte lærlinge og tilknytte praktikanter til virksomheden. Når vi tager dem med i marken og de får praksisnær erfaring, højner det niveauet i hele branchen. I 2016 har Barslund følgende lærlinge, elever og praktikanter:

  • Brolæggere
  • Smede
  • Struktører
  • Entreprenørmekanikere
  • Maskinførere
  • Kontorelever
  • IT-elever
  • Ingeniørpraktikanter
  • Landmålerpraktikanter

I 2015 udgjorde antallet af elever og praktikanter over 5% af den samlede medarbejderstab. Målet for 2016 er at fastholde denne procentandel.

Ligestilling

I Barslund udøver vi ingen forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse, social oprindelse, etnisk herkomst, alder eller handicap. Hverken i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. Det er tværdigmod vores opfattelse, at man skaber de bedste resultater med en mangfoldig medarbejderstab.

I 2015 var der 0 ”tilfælde” af diskrimination i Barslund, som defineret af ILO. Dette er i fuld overensstemmelse med virksomhedens målsætning på området.

Ansættelse og opsigelse

Alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår baseres på relevante og objektive kriterier.

Børnearbejde

I Danmark, såvel som når vi agerer på det udenlandske marked, er Barslund bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, jfr. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø. Alle vores ansatte skal være fyldt minimum 15 år.