Hos Barslund tager vi det sociale ansvar seriøst

Hos Barslund føler vi en forpligtelse til at være med til at skabe et multikulturelt og veluddannet samfund.

Vi har fokus på at uddanne og forme den næste generation af unge. Vi lægger lægger stor vægt på løbende at ansætte lærlinge og praktikanter. Vi hjælper dem med at få praksisnær erfaring, som er med til at højne niveauet i hele branchen. Barslund har følgende lærlinge, elever og praktikanter:

  • Brolæggere
  • Smede
  • Struktører
  • Entreprenørmekanikere
  • Maskinførere
  • Kontorelever
  • IT-elever
  • Ingeniørpraktikanter
  • Kommunikationspraktikanter

Vi arbejder hårdt på, at elever og praktikanter altid udgør 10% af den samlede medarbejderstab.

Ligestilling

I Barslund udøver vi ingen forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse, social oprindelse, etnisk herkomst, alder eller handicap. Hverken i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. Det er tværdigmod vores opfattelse, at man skaber de bedste resultater med en mangfoldig medarbejderstab.

Ansættelse og opsigelse

Alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår baseres på relevante og objektive kriterier.

Børnearbejde

I Danmark, såvel som når vi agerer på det udenlandske marked, er Barslund bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, jfr. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø. Alle vores ansatte skal være fyldt minimum 15 år.