På Barslund A/S tar vi socialt ansvar på allvar

Som en av Nordsjällands stora arbetsgivare känner vi på Barslund A/S att vi har en plikt att bidra till att skapa ett mångkulturellt och välutbildat samhälle.

Vi fokuserar på att utbilda och forma nästa generations entreprenörer. Barslund A/S lägger av samma skäl vikt vid att löpande anställa lärlingar och praktikanter i företaget. När vi tar med dem till platserna höjs nivån i hela branschen. År 2014 hade Barslund lärlingar och praktikanter inom följande områden:

  • Stensättare
  • Jord- och betongarbetare
  • Entreprenörmaskinmekaniker
  • Ingenjörspraktikanter
  • Lantmätarpraktikanter

År 2014 utgjorde antalet elever och praktikanter 5 % av personalen.

Målet för 2015 är att behålla denna procentandel.

Barslund A/S särbehandlar ingen baserat på kön, ras, hudfärg, religion eller tro, politisk övertygelse, sexuell orientering, nationellt eller socialt ursprung, etnisk härkomst, ålder eller handikapp. Varken i samband med anställning, uppsägning, omplacering, befordran, lönesättning och arbetsvillkor eller vid kompetensutveckling.

År 2014 förekom 0 ”fall” av diskriminering, som definierat av ILO, på Barslund A/S. Detta är i full överensstämmelse med företagets målsättning på området.

Anställning och uppsägning

Alla beslut som avser anställning, befordran, uppsägning, lön och andra arbetsvillkor baseras på relevanta och objektiva kriterier.

Barnarbete

Såväl i Danmark som utomlands är Barslund A/S medvetna om och respekterar förbudet mot barnarbete, jmf. Kungörelse av lag om arbetsmiljö. Anställda ska vara minst 15 år.