CSR og Etik

Barslund arbejder ud fra et fast etisk regelsæt, som indebærer følgende:

  • Alle medarbejdere hos Barslund skal overholde gældende love og direktiver på de markeder, hvor vi opererer.
  • Vi fører vores regnskaber på en ansvarlig måde og udarbejder den dokumentation, som landets lovgivning kræver.
  • Alle ansatte får en god løn efter kvalifikationer, som er i overensstemmelse med nationale standarder.
  • Vi arbejder med en ”nul-tolerance” politik overfor korruption. Ingen af Barslunds medarbejdere må under nogen omstændigheder give eller modtage uberettigede fordele til/af danske eller udenlandske embedsmænd, samt ansatte i det private.

Kommer en medarbejder til at bryde ovenstående regelsæt, bliver vedkommende kaldt til samtale hos direktionen. Her beslutter direktionen, hvad de videre konsekvenserne af handlingen skal være.