CSR och etik

Barslund A/S arbetar utifrån en fast värdegrund som säkerställer följande:

  • Alla medarbetare i Barslund A/S ska som minimum följa gällande lagstiftning och direktiv på de marknader där vi agerar.
  • Vi sköter vår redovisning på ett ansvarsfullt sätt och utarbetar den dokumentation som landets lagstiftning kräver.
  • Alla anställda får en minimilön som är i överensstämmelse med nationella standarder.
  • Vi arbetar med en ”nolltolerans”-politik gentemot korruption. Ingen av Barslunds medarbetare får under några som helst omständigheter ge eller ta emot obefogade fördelar till/av svenska eller utländska ämbetsmän eller privatanställda.

Om en medarbetare bryter mot ovanstående regler kommer vederbörande att kallas till samtal hos ledningen. Ledningen beslutar i samband med detta vilka konsekvenser regelbrottet ska få.