Barslund vil være kundens favorit

Hos Barslund ønsker vi at være bygherrens foretrukne valg og samarbejdspartner.

Vi vil være bygherrens konstruktive og kvalificerede sparringspartner og levere den høje og veldefinerede kvalitet til tiden.

Vi ønsker at indgå i dialoger med bygherren og dertil sikre et godt feedbackmiljø, hvor kommunikation og en løsningsorienteret indgangsvinkel til entreprisen er en central del af samarbejdet.
Denne kommunikationsform medvirker til, at alle parters synspunkter bliver hørt og taget i betragtning.

Aktive mål:

Ved afleveringen af hvert projekt evaluerer vi processen, og udfærdiger en evalueringsrapport i samarbejde med bygherren, som giver en score mellem 1 og 5.

5 er højest og bedst. Vores ambition er at opnå et samlet årskaraktergennemsnit på mindst 3,75 for 2019.