Barslund vill vara kundens favorit

Barslund vill vara byggherrens föredragna val och samarbetspartner inom våra kärnområden – jord-, avlopps- och beläggningsentreprenader, alltså de marknader vi är aktiva på.

Vi vill vara byggherrens konstruktiva och kvalificerade sparringpartner och leverera hög och väldefinierad kvalitet i rätt tid.

Vi vill ingå en produktiv dialog med byggherren. I samband med detta vill vi också säkerställa en bra feedbackmiljö där kommunikation och ett lösningsorienterat tillvägagångssätt är en central del av samarbetet i entreprenaden.

Aktiva mål

Vid leveransen av varje enskilt projekt utvärderar vi processen och utfärdar en evalueringsrapport i samarbete med byggherren, som betygssätter på en skala mellan 1 och 5.

5 är högsta betyg. Vår ambition är att uppnå ett totalt årligt betygsgenomsnitt på minst 3,75 för 2014.