fbpx

BYGGEMODNING

Inden for området byggemodninger har vi specialiseret os i følgende:

  • Mindre infrastrukturanlæg
  • Forsyninger i jord

Barslund udfører byggemodninger af grunde og arealer, så de er klar til at blive bebygget. På den måde klarer vi det forberedende arbejde med etablering af den fornødne infrastruktur i form af veje, kloakledninger, forsyningsledninger og byrum. Dermed sikres et overordnet og ensartet produkt, hvor alle forsyninger er ført ordentligt frem til grunden eller respektive byggefelter.

Da vi har stor erfaring med byggemodninger, har vi dermed også forudsætningerne for at tilbyde de rigtige løsninger. Vi kan sikre, at de nødvendige geotekniske, miljømæssige og øvrige tekniske forhold i forbindelse med byggemodningen afklares rettidigt og at det indgår i planlægningen, inden udførelsen sættes i gang.

Se vores byggemodningsreferencer her