Barslund tänker även på miljön

Barslund vill driva en stark och bärkraftig affärsverksamhet som skapar värde för alla. Sedan 1992 har Kvalitetssäkringshandboken därför blivit utgångspunkten för allt Barslunds arbete. Vi uppdaterar löpande, och implementerar diverse förbättringar av vårt kvalitetssäkringssystem. Systemet har samkörts med vårt miljöledningssystem, som är utarbetat i samarbete med Force Institutet.

Båda systemen har byggts på ett sätt som möjliggör eventuell framtida ISO-14001- och ISO-9001-certifiering.

Miljöavlastning och minskat koldioxidutsläpp ingår därför som ett viktigt kriterium vid val av nya firmabilar och maskiner. Med varje firmabil medföljer en broschyr som beskriver hur man som medarbetare kan förbättra bränsleekonomin.

Barslund strävar efter att förebygga föroreningar i mesta möjliga mån i våra aktiviteter. Det sker bl.a. genom investeringar i energieffektiva lösningar och genom att stärka de energibesparande initiativen i de olika aktiviteterna.

Barslund deltar också aktivt i försök med återanvändning av ex byggmaterial, förbränningsslagg och asfalt från våra projekt.