Barslund tænker på miljøet

I Barslund værner vi om miljøet på arbejdspladsen. Vi ønsker vi at drive en stærk og bæredygtig forretning, som skaber værdi for alle. Siden 1992 har Barslunds Kvalitetssikringshåndbog derfor dannet udgangspunkt for vores arbejdsmetoder. I forhold til vores Kvalitetssikringssystem sørger vi løbende for at opdatere og implementere opnåede forbedringer. Systemet er sammenkørt med vores Miljøledelsessystem, som er udarbejdet i samarbejde med Force Instituttet.

Begge systemer er oprettet i overensstemmelse med kravene i ISO 9001, ISO 14001 og dansk lovgivning til et ISO-certificerbart niveau.

Eksempelvis har vi følgende tiltag:

  • Kontor: Her er alle skærme udskiftet til LED-skærme for at mindske elforbruget.
  • Arbejdets udførelse: Da mange af vores entrepriser er maskintunge, er vi bevidste om, at måden vi opererer på, påvirker miljø og klima.

Miljøaflastning og CO2-venlighed

Miljøaflastning og CO2-venlighed indgår som et vigtigt valgkriterium ved valg af nye firmabiler og maskiner. Med hver firmabil udleverer vi en pjece, der beskriver, hvordan man som medarbejder kan forbedre brændstoføkonomien.

Hos Barslund ønsker vi at forebygge forurening mest muligt i vores virke. Det sker bl.a. ved at investere i energirigtige løsninger og øge de energibesparende initiativer ved de forskellige aktiviteter.

Barslund deltager også aktivt i forsøg med genanvendelsesmuligheder fra diverse materialer fra vores projekter eks. byggematerialer, forbrændingsslagge og asfalt.

Aktive mål: Reduktion af brændstofforbrug til firmabiler

I 2018 kørte den gennemsnitlige firmabil 16 km pr. liter. Dette skal øges til 18 km pr. liter inden udgangen af 2019. Det sker ved at indkøbe flere økonomiske og energivenlige biler. Vi lærer også medarbejderne at fokusere mere bevidst på forbruget, så de kører længere på literen. Læs mere om vores Kvalitets- og Miljøpolitik her.