Barslund tænker på miljøet

I Barslund værner vi om miljøet på arbejdspladsen. Vi ønsker vi at drive en stærk og bæredygtig forretning, som skaber værdi for alle. Vores Kvalitetssikringshåndbog danner udgangspunkt for vores arbejdsmetoder. I forhold til vores Kvalitetssikringssystem sørger vi løbende for at opdatere og implementere opnåede forbedringer. Systemet er sammenkørt med vores Miljøledelsessystem, som er udarbejdet i samarbejde med Force Instituttet.

Begge systemer er oprettet i overensstemmelse med kravene i ISO 9001, ISO 14001 og dansk lovgivning til et ISO-certificerbart niveau.

Miljøaflastning og CO2-venlighed

Miljøaflastning og CO2-venlighed indgår som et vigtigt valgkriterium ved valg af nye firmabiler og maskiner. Med hver firmabil udleverer vi en pjece, der beskriver, hvordan man som medarbejder kan forbedre brændstoføkonomien.

Hos Barslund ønsker vi at forebygge forurening mest muligt i vores virke. Det sker bl.a. ved at investere i energirigtige løsninger og øge de energibesparende initiativer ved de forskellige aktiviteter.

Barslund deltager også aktivt i forsøg med genanvendelsesmuligheder fra diverse materialer fra vores projekter eks. byggematerialer, forbrændingsslagge og asfalt.