Arbetsmiljö med respekt för den enskilde individen

Arbetsmiljö och hälsa är viktiga komponenter i ett välfungerande företag med respekt för varje enskild medarbetare. Generellt erbjuder Barslund våra anställda förmånliga, trygga och flexibla arbetsvillkor. Vi ger personalen inflytande. Hos oss får de ansvar och känslan av att vara en del av ett team. De får spännande och stimulerande arbetsuppgifter, så här finns det möjlighet att både växa yrkesmässigt och som människa. Alla blir sedda och hörda.

Vi värdesätter personalens insatser. Därför arbetar vi även med Work-Life Balance, eftersom de bästa prestationerna och resultaten lättast uppnås när arbete, familjeliv och fritid förenas i ett harmoniskt samspel.

Vi har även utarbetat en Arbetsplatsvärdering (APV) för företaget som helhet. Dessutom genomför vi trivselundersökningar vartannat år. I dessa blir ledning, företag och arbetsmiljö betygsatta på en skala från 1 till 5 (där 5 är högsta betyg). Målet är att ha ett genomsnittsbetyg på minst 3,75 från samtliga fast anställda medarbetare.

För alla enskilda anställda tecknas automatiskt en hälsoförsäkring vid anställningens start. Sjukförsäkringen täcker alla typer av behandlingar – såväl fysiska som psykiska.

Den goda arbetsmiljön omfattar naturligtvis även säkerhet.

Läs mer om vår säkerhetspolitik här