ARBETSMILJÖ – Säkerhet och hälsa för alla

Barslund har en god och säker arbetsmiljö som topprioritet. Vi försöker undvika arbetsolyckor och strävar också efter att förebygga arbetsskador. Därför har vi också utarbetat en egen arbetsmiljöpolitik med säkerhetsriktlinjer, och vår personal efter- och vidareutbildas dessutom löpande.

Vi tar största möjliga hänsyn till de anställdas säkerhet och hälsa både i planeringen och under projektutförandet ute på platserna. Detta säkerställer en förutsägbar arbetsmiljö under entreprenadförloppets alla faser – med ex fastställda arbetsflöden och funktioner – så att arbetet utförs på ett så försvarligt sätt som möjligt, både vad gäller säkerhet och hälsa.

Förutom den redan utarbetade Arbetsplatsvärderingen (APV) för hela företaget utarbetar vi specifika APV för alla större uppdrag. Om byggherren vill ha en säkerhets- och hälsoplan tillhandahåller vi gärna en.

Läs mer om vi förebygger arbetsskador här.