Arbejdsmiljø med respekt for den enkelte

Arbejdsmiljø og sundhed er vigtige komponenter i forhold til at drive en velfungerende virksomhed med glade og tilfredse medarbejdere. Hos Barslund tilbyder vi vores ansatte gode, trygge og fleksible arbejdsvilkår med en masse medindflydelse. De får tildelt et stort ansvar og er en del af et team, som løfter alle opgaver i folk og sørger for, at alle bliver set og hørt. Arbejdsdagene byder på spændende og udviklende arbejdsopgaver, hvor der er plads til både fagligt og personlig udvikling.

Vi anerkender medarbejdernes indsats. Derfor arbejder vi ligeledes med Work-Life Balance. Vi tror på, at arbejdslivet og privatlivet skal hænge sammen, for at få de mest tilfredse medarbejdere.

Vi har ligeledes udarbejdet en ArbejdsPladsVurdering (APV) for virksomheden som helhed. Herudover gennemfører vi trivselsundersøgelser hvert andet år. Her bliver ledelse, virksomhed og arbejdsmiljø vurderet på en skala fra 1-5 (hvor 5 er højeste score). Målet er at have et gennemsnit på mindst 3,75 blandt samtlige fastansatte medarbejdere.

Alle ansatte bliver automatisk tilmeldt en sundhedsforsikring ved ansættelsens start. Sundhedsforsikringen dækker alle former for behandlinger – både af fysisk og psykisk karakter.

Det gode arbejdsmiljø inkluderer selvfølgelig også sikkerhed.

Læs mere om vores sikkerhedspolitik her