Arbejdsmiljø – Sikkerhed og sundhed for alle

Hos Barslund har vi et godt og sikkert arbejdsmiljø som topprioritet. Vi ønsker at undgå arbejdsulykker og arbejder målrettet på at forebygge arbejdsskader. Derfor har vi også udarbejdet egen arbejdsmiljøpolitik med guidelines for sikkerheden – og vi sørger for, at vores medarbejdere bliver efter- og videreuddannet løbende.

Vi tager størst muligt hensyn til de ansattes sikkerhed og sundhed både i planlægningen og under projektudførelsen ude i marken. Det kræver et forudsigeligt arbejdsmiljø i alle led af projektforløbet – med blandt andet fastlagte arbejdsgange og funktioner – så arbejdet foregår på den mest forsvarlige måde, både med hensyn til sikkerhed og sundhed.

Udover den allerede udarbejdede ArbejdsPladsVurdering (APV) for hele virksomheden, udarbejder vi specifikke APV’er på alle større opgaver. Ønsker bygherren en plan for sikkerhed og sundhed, forsyner vi ham gerne med den.

Læs mere om hvordan vi forebygger arbejdsskader her