OFFERTER

Med Barslund A/S får du en solid och massiv tungviktare med mångårig erfarenhet och expertis från projekt i både Sydsverige och Danmark under bältet.

Vare sig din anbudsinfordran gäller totalentreprenader, mindre fackentreprenader eller andra anläggningsuppdrag får du en kvalificerad, yrkesmässigt kompetent och genomarbetad offert för ditt projekt.

Vi utarbetar systematiserat och enhetligt varje enskild offert. Det innebär att våra kunder alltid är garanterade Barslunds höga kvalitet, från projektering till utförande, dokumentation och leverans.

Vi har marknadens mest moderna maskinpark med den senaste tekniken. Dessutom arbetar Barslund efter ett eget kvalitetssäkringssystem som garanterar hög och enhetlig kvalitet.

Du är välkommen att be om en kostnadsberäkning, offert eller teknisk rådgivning från vår offertavdelning.

KONTAKTA

Marknadsdirektör
Poul-Erik Olsen
Telefon: +45 31 64 25 03
peo@barslund.se


Kalkylingenjör
Mikael Andersson
Telefon: +46 735 382 409
man@barslund.se