Aktivitetsområden

Barslund arbetar överallt i Danmark samt i Skåne, Sverige.
Vi arbetar i alla vedertagna entreprenadformer som total-, utförande och huvudentreprenader, där vi naturligvis tar ansvar för underentreprenörer. Våra arbetsområden är följande:

Anläggningsarbeten 

 • Statliga infrastrukturprojekt
 • Vägarbeten, inklusive jord- och asfaltarbete
 • Beläggningsarbeten, inklusive betong- och granitbeläggning
 • Exploatering
 • Spontning
 • Miljösanering
 • Vatten- och sjörestaurering
 • Schaktarbete
 • Konstgräsbanor
 • Löpbanor
 • Gräsbanor

Ledningsarbete

 • Avloppsledningsarbete, nyanläggning/renovering
 • Fjärrvärmearbete
 • Vattenledningsarbete


Järnväg 

 • Dämningsarbete
 • Dräneringsarbete
 • Spårarbete

Hamn

 • Kustskydd
 • Muddring

Spontarbete

 • Spontning
 • Stödmurar


Mätteknik

 • Betongarbete
 • Uppförande av byggnader
 • Vägbyggnad
 • Jordarbete