Referenser

På Barslund A/S är vi specialister på att lösa ett brett spektrum av uppdrag inom större infrastrukturer, energiförsörjning och mindre infrastrukturer i hela Danmark.

Entreprenaderna utförs av våra skickliga och erfarna medarbetare som löpande uppdateras avseende de senaste tekniska och yrkesmässiga framstegen samt efter- och vidareutbildas.

Barslund A/S har bl.a. bidragit till att förvandla Israels Plads till ett nytt andningshål i storstaden med ny snygg beläggning m.m. Helsingør-motorvägen breddar vi nu från 4 till 6 spår och vi har ex även medverkat till att förbättra en ny framtida
Femern-förbindelse genom att bredda Gl. Badevej vid Rødbyhav. Detta är bara några få exempel på vårt entreprenörsföretags stora spridning.

Se fler Barslund-projekt och referenser inom större:

Infrastruktur
Järnvägar
Energiförsörjning
Markexploatering
Landskap
Idrottsanläggningar