Företagsinformation – Fakta om Barslund AB

Org-nr.: 556711-8004

Grundlagt:
2012

Kärnfunktioner:
Anläggning, entreprenader, totalentreprenad, vägentreprenad, avlopps och ledningsarbete m.m. till större och mindre infrastrukturprojekt.

Arbetsgrupper och anställda:
I den solida arbetsgrupp bakom alla Barslunds projekter ingår bland annat byggledare, förmän, anläggare, maskinister, smeder, broläggare, ingenjörer, mättekniker, byggnadskonstruktörer, projektchefer, projektledare, avdelningschefer, ekonomi- och kontorpersonal, speditörer, mekaniker m.fl.

Alla blir löpande vidareutbildade via Barslunds interna vidareutveckling- och medarbetarprogram samt diverse relevanta kurser.

VD:
Anders K. Sørensen

Årsomsättning 2016:
205 mio.

Adress:
Höjdrodergatan 5, 212 39 Malmö