fbpx

BARSLUND SKAPAR FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR

Med mer än 35 års erfarenhet är Barslund ett ledande företag inom bygg- och försörjningsbranschen. Vi är med under alla delar av processen, när offentliga och privata byggherrar ska få utfört alltifrån landets största motorvägs- och järnvägsprojekt, till mindre bygguppdrag och utveckling av kultur och stadsrum.

Hos Barslund har vi digitaliserat våra arbetsprocesser och vi använder oss av ny teknologi som GPS-maskinstyrning och digitala verktyg som BIM/VDC i vår dagliga produktion. Med hjälp av intelligenta lösningar effektiviserar vi byggprocessen och undviker onödig bortkastad tid och kostnader. Detta till förmån för våra kunder och samarbetspartners.
Med Barslund får du en seriös och solid samarbetspartner som är behovsorienterad och innovativ. Vid Barslund skapar vi vinst och resultat för alla.

Vår mission är: ”Vi skapar infrastruktur för samhällets fortsatta utveckling, värnar om våra kunder och gör vårt bästa för att uppfylla deras förväntningar och behov. Vi säkerställer goda kundupplevelser i en säker och hälsosam miljö”.

Du kan också läsa mer om oss i vår broschyr.

”Vi skapar infrastruktur för samhällets fortsatta utveckling, värnar om våra kunder och gör vårt bästa för att uppfylla deras förväntningar och behov.”

VI SER MÖJLIGHETER ISTÄLLET FÖR BEGRÄNSNINGAR

Vid Barslund löser vi ett brett spektrum av uppgifter inom bygg- och försörjningsbranschen. Alltifrån stora totalentreprenader till huvudentreprenader och yrkesentreprenader. Vi utför projekt för både stora offentliga och privata byggherrar samt deras rådgivare.

Vi löser uppdragen enligt överenskommelse – Vi håller vad vi lovar.

Läs mer om våra kärnverksamheter här.

VI LEVERERAR RÄTT KVALITET

Barslund erbjuder ett kvalificerat samspel på alla nivåer, avancerad projektledning och leverans av projekt av högsta kvalitet.

Vi är innovativa och använder oss av moderna lösningar och behovsorienterade medarbetare.

Med hjälp av vårt kvalitetssäkringssystem planerar vi och genomför alla projekt på ett effektivt sätt.

Läs mer om kvalitets- och miljösäkring här.

VI LYSSNAR TILL KUNDENS BEHOV - SÅVÄL ÖNSKEMÅL SOM PROBLEM

Vid Barslund vill vi vara din föredragna samarbetspartner. Vi har därför fokus på att föra dialog och säkerställa en god kommunikation och en utvecklingsorienterad tillgång till projektet, då det är en central del av samarbetet.

Vårt mål är att ligga i framkant – både av utvecklingen och tidsplanen.

Läs mer om Barslund och våra värderingar, som hela företaget arbetar utifrån här.