CSR • Vores samfundsmæssige engagement

Omtanke og ansvarlighed overfor omverdenen, medarbejdere, kunder, miljø og samfund – er kernen i Barslunds virke. Barslunds CSR-politik fungerer som en integreret rød tråd i alle dele af organisationen. Det betyder, at vi dagligt tager hensyn til sociale, etiske og miljømæssige forhold.

CSR-politikken er indarbejdet i Barslunds overordnede forretningsstrategi. På den måde kan vi sikre, at vi altid har fokus på, hvordan vi agerer og påvirker omverdenen. Samme høje krav stiller vi også til vores eventuelle underleverandører.

Med vores CSR-politik videreudvikler vi også vores virke. Hos Barslund ved vi, at det kræver langsigtede relationer at skabe en god forretning. Det gælder både i forhold til gode samarbejdspartnere, kunder og leverandører. På projekterne prøver vi at se opgaverne fra kundens synsvinkel, således projekterne bliver løst til kundens fulde tilfredshed – samtidig med, at vi lever op til de krav, som samfundet stiller til en virksomhed af Barslunds størrelse.

Barslunds CSR-strategi har følgende fokusområder:

  • Miljø (reducering af CO2 med bl.a. nyere maskiner, effektiv brændstofudnyttelse pr. kørt km, Lean Construction og nedbringelse af spild)
  • Etik (vores ageren på markedet og ønskede image)
  • Socialt ansvar (integration, ligestilling, elever, praktikanter og særhensyn)
  • Kunder (evaluering og tilfredshedsundersøgelser)

Barslund udnævner en CSR-ansvarlig for 2 år af gangen. Den CSR-ansvarlige har ansvaret for at indrapportere resultater og eventuelle overtrædelser direkte til direktionen.