BYGGEMODNING

Inden for byggemodninger har vi specialiseret os i følgende områder:

• Mindre infrastrukturanlæg
• Forsyninger i jord

Barslund udfører byggemodninger af grunde og arealer, så de er klar til at blive bebygget. På den måde klarer vi det forberedende arbejde med etablering af den fornødne infrastruktur i form af veje, kloakledninger, forsyningsledninger, byrum, nedrivning m.m. Dermed sikres et overordnet og ensartet produkt, hvor alle forsyninger er ført ordentligt frem til grunden og/eller respektive byggefelter.

Da vi har stor erfaring med byggemodninger, har vi dermed også forudsætningerne for at tilbyde de rigtige løsninger. Vi kan dermed også sikre, at de nødvendige geotekniske, miljømæssige og øvrige tekniske forhold i forbindelse med byggemodningen afklares rettidigt, således at det indgår i planlægningen, inden udførelsen sættes igang.

Se vores byggemodningsreferencer her